November 4, 2021 ·.

Kwa kigezo cha usimulizi, riwaya hii inawekwa katika kundi la riwaya za kimonolojia.

Katika riwaya ya kisasa, tunakumbana na Mwafrika anayejaribu kupigania utu wake. .

Katika zamani hizo, waandishi wengi kama Elvis Musiba (Willy Gamba), Eddy Ganzel, Hammie Rajab,.

Aliipokea na kuanza kumsikiliza.

Taharuki - ni mbinu ya kusimulia au kuandika riwaya/ hadithi kwa kufanya hadhira na/ au wahusika wajawe na hamu ya kutaka kujua kitakachotokea baadaye; hamu ya kutaka kuendelea kusoma/kusikiliza. Hivyo basi mkondo wa kiarifu na kipelelezi ni mkondo ambao unahusu riwaya zenye uhalifu naupelelezi ndani yake kama vile ujambazi, rushwa na mauaji. Aghalabu, riwaya nyingi za kiupelelezi huchangia.

ujenzi wa riwaya za kipelelezi za Kiswahili mambo hayo yamekuwa yakijichomoza kupitia masimulizi yanayotawaliwa na matukio yenye ufundi wa kiuchunguzi na mapigano baina.

Sehemu ya Pili. November 4, 2021 ·. Akajipekua upande wake wa kushoto wa kiuno, alitoa bastola ndogo nyeusi yenye kiwambo cha kuzuia sauti.

Hivyo basi mkondo wa kiarifu na kipelelezi ni mkondo ambao unahusu riwaya zenye uhalifu na upelelezi ndani yake kama vile ujambazi, rushwa na mauaji. .

Mahali Getho.

.

. i ITHIBATI Aliyesaini hapa chini anathibitisha kwamba ameisoma na anapendekeza kuwa tasnifu hii inayoitwa ‘Tofauti za Mtindo Katika Riwaya ya Upelelezi ya Kiswahili: Ulinganisho wa Mohamed Said Abdulla na Erick James Shigongo’ itumike kwa ajili ya kutunukiwa Shahada ya Uzamili ya Sayansi ya Jamii katika.

. RIWAYA YA KIPELELEZI: ANGAMIZO.

.
Thread starter.
.

1.

wote hawa ni magwiji wa riwaya za kipelelezi ingawa mzee beka ni mzuri sana kwenye riwaya za mapenzi.

Taharuki - ni mbinu ya kusimulia au kuandika riwaya/ hadithi kwa kufanya hadhira na/ au wahusika wajawe na hamu ya kutaka kujua kitakachotokea baadaye; hamu ya kutaka kuendelea kusoma/kusikiliza. . .

Baadhi ya. November 4, 2021 ·. RIWAYA YA KIPELELEZI: ANGAMIZO. RIWAYA: HITAJI LA MALIKIA. . Katika kujadili riwaya hii tutaeleza dhana ya riwaya, dhana ya mkondo wa kipelelezi, usuli wa mwandishi, muhtasari wa kitabuchenyewe, nadharia itakayotumika kuchambua maudhui ya kitabu.

Kwa mfano katika riwaya hii ya “Tutarudi na roho zetu?” ni mfano mzuri wa mkondo huu kwani umejaa upelelezi na uhalifu ndani yake.

. .

RIWAYA: HITAJI LA MALIKIA.

.

.

.

.